Specialundervisning för tidig barndom

Signaturkurser
Grunden för specialundervisning för tidig barndom
Normal och atypisk språkutveckling och läskunnighet inom specialundervisning för tidig barndom
Den exceptionella barnfödelsen till ålder fem och specialundervisningsprocessen
Observation och deltagande: Fältupplevelse med ECSE-elever

 

Om du har en kandidatexamen och är intresserad av lärarcertifiering kan du fortsätta med detta onlineprogram för lärarförberedelser. Om du ännu inte har en kandidatexamen kan du lära dig mer om vårt alternativ för online-kandidatexamen för lärarförberedelser här

Till skillnad från ett traditionellt 100% onlineprogram är detta ett begränsat uppehållsprogram som kräver att du deltar i orientering i Prescott, Arizona. Det är också ett hybridprogram - vilket innebär att du kommer att arbeta i ditt samhälle och med mentorer såväl som online. Kurser tas online eller som mentorstudier med mentorer som vanligtvis är lärare eller skoladministratörer från dina hemgemenskaper. Kärnfakultetsmedlemmar ger stöd, tillsyn, utvärdering och godkännande genom varje steg i ditt program.

Om du inte har någon tidigare kredit i utbildning kan du förvänta dig att spendera ungefär ett och ett halvt år (tre terminer) i programmet med begränsat uppehållstillstånd för specialundervisning i tidig barndom. Om du har överförbara poäng inom utbildning eller ämnesområdet kan du ha en kortare tid att slutföra. Du kommer att arbeta med fakulteten för att planera tidpunkten och sekvensen för dina kurser och studentundervisning.

Vi inbjuder dig också att gå med oss ​​på vårt sommarinstitut för natur och platsbaserad förskoleutbildning. 

Prescott College erbjuder studenterna möjlighet att tjäna Arizona Teaching Intern Certificate. Arizona Teaching Intern Certificate gör det möjligt för individer med en kandidatexamen eller högre att lära heltid medan de uppfyller kraven för ett Arizona provisoriskt undervisningsintyg.

Kandidater har en 94% godkänd kurs för Arizona Educator Proficiency Exam.

Arizona invånare
Endorsement-programmen, Arizona Teaching Intern Certificate, Lärarförberedelser och utbildningsprogram för ledarskap för utbildningsledarskap: uppfyller kraven för licens för staten Arizona.

Invånare utanför staten
Endorsement-programmen, Arizona Teaching Intern Certificate, School Counselling Certificate, School Counselling, Teacher Preparation and Pedagogiska ledarskapsprogram som erbjuds av Prescott College är utformade för att leda till en professionell licensrätt som beskrivs av Arizona Department of Education. Innan du registrerar dig i ett licensprogram på Prescott Collegebör eleverna konsultera reglerna och bestämmelserna om lärarcertifiering, lärarförberedelser och utbildning för ledarskap för deras speciella tillstånd.

Förskolepedagogisk fakultet
Andy Smith

Andy Smith

Associate Pedagogisk fakultet, MEd, grundutbildningar

andy.smith@prescott.edu