Ekosa regenerativ ekologisk design

Få praktisk erfarenhet av att utforma med naturen för att hitta lösningar på globala frågor. Studenter utvecklar och finslipar sina färdigheter i projektplanering, självdisciplin, samarbete, kreativitet och designprocessen när de arbetar individuellt och i olika grupper på flera designutmaningar; inklusive projekt som engagerar faktiska kunder, riktiga webbplatser och riktiga budgetar. Från att konstruera en skalad skulpturmodell till att presentera designlösningar för en verklig klient, är projekt ett praktiskt sätt att tillämpa det du har lärt dig och är en viktig del av den portfölj du kommer att skapa.  

Arbeta med riktiga kunder  
Du kommer att arbeta med riktiga klientprojekt, bygga din portfölj och öppna dörren till praktikplatser och arbetsmöjligheter.

LÄR FRÅN ARIZONAS EKOLOGI  
3-dagars Aboriginal Living Skills Trip med Cody Lundin, Besök Hopi-reservatet, Arcosanti, Cosanti och Taliesin West. 

MENTOR MED LEDARE I EKOLOGISK DESIGN  
Pliny Fisk III, Cynthia Fishman, Mark Lakeman, Brad Landcaster, Michael Ben-Eli och mer.

Ecosa Regenerativ ekologisk design fakultet
Antony Brown

Antony Brown

Associate Fakultet för grundutbildningar

tony.brown@ecosa.prescott.edu

Peter Sherman

Peter Sherman

Fakulteten för grundutbildningar

peter.sherman@prescott.edu