Graduate Grader

Examensarbeten vid Prescott College

Studenter utforskar examen för att avancera i sin karriär, för att ta en ny väg eller för ren glädje av att lära. Våra forskarutbildningar ger den flexibilitet du behöver och det stöd som hjälper dig att vägleda dig i nästa steg på din resa. 

Vårt unika bioregionala tillvägagångssätt innebär att du lär dig genom att dela erfarenheter med en grupp av kamrater som också tillämpar kursmaterial på ett praktiskt sätt inom sina egna samhällen. Var och en av våra program erkänner individens intressen och inlärningsstilar. 

De flesta av våra examina kan tas 100% online, så att du kan göra ditt samhälle till ditt klassrum, med möjlighet till tillfälliga besök på campus för orientering och kollokvium för att interagera med dina kamrater och dina professorer. Vi erbjuder också ett campusprogram inom social rättvisa och gemenskapsorganisering samt 100% online-mästare.

Många av våra program, som våra mästare för äventyrsutbildning och miljöstudier, erbjuder en hälsosam dos självdesign, så att du kan skapa kurser genom mentorstudier för att fokusera på dina passioner. Professionella förberedelseprogram som leder till licensiering (inom utbildning och rådgivning) är mer strukturerade.