Master of Science in Counselling, Vital Statistics

Master of Science in Counselling, Vital Statistics - Academic Year 2018-2019

Godkänd kurs vid intygsexamen *
Rådgivare förberedelse omfattande undersökning (CPCE) 97%
Nationell rådgivareundersökning (NCE) * 100%
Slutförande** 59%
Antal kandidater under det akademiska året 37
Jobbplatser*** 95%

* Godkänd kurs är för studenter och akademiker som registrerade sig för att ta National Counselor Examen for Licensure and Certification (NCE) genom National Board for Certified Counselors (NBCC).

** Procentandel antagna studenter som examen från ett program inom den förväntade perioden.

*** Sysselsättningsprocent baserat på svar från undersökningen som skickats till 18 / 19 akademiker. svarsfrekvens 57%.