Naturbaserad rådgivning

Signaturkurser
Grunder för ekoterapi
Behandlingsapplikationer inom ekoterapi
Bedömning i ekoterapi
Etik och riskreducering vid ekoterapi
Forskning och utvärdering inom ekoterapi

Femrättskoncentrationen i Naturbaserad rådgivning integrerar perspektiv från följande områden som en teoretisk grund för ett tillvägagångssätt för att utöva rådgivning:

 • Ecopsychology
 • Djup ekologi
 • ecofeminism
 • Ekologi Naturbaserat erfarenhetsinlärning
 • Historiska och aktuella perspektiv på urbefolkningens världssyn
 • Jordbaserad traditionell läkningspraxis
 • Östlig filosofi Antropologisk studie av ritualer och passeringsriter
 • Transpersonell psykologi Medvetenhetsteori


Programmet tillämpar denna integrering av perspektiv i samband med aktuell vildmarksterapi och naturbaserad rådgivning praxis. Det inkluderar en betoning på erfarenhetsinlärning, grupparbete och underlättande av insikt som terapeutiska tekniker, samt en undersökning av frågor om överföring av lärande. Till skillnad från andra ekopsykologiska pedagogiska tillvägagångssätt, kräver detta program ett åtagande om tillämpning som en del av praktik och praktik, och vilket framgår av register över studentens övning och erfarenheter inom området. Studenter kommer att behöva dokumentera kompetens i praktiken av naturbaserad rådgivning under klinisk handledning i en klinisk miljö som en del av sin utbildning. Eftersom programmet är begränsad uppehållstillstånd är tillgången till möjligheter för tillämpning av dessa färdigheter en viktig förväntan att uppfylla av studenten.

Studenter som är intresserade av vildmark, äventyrsställen, trädgårdsodling, bredbaserade djurassisterade eller naturbaserade miljöer och rådgivare som strävar efter att rådfråga industrin inom området ekopsykologisk hälsa och miljödesign kommer att finna detta program värt. Fyra nödvändiga intensiv är en viktig del av koncentrationen i naturbaserad rådgivning.

 • A Backcountry Intensive ger fält erfarenhet av att backpacka integrera grundläggande ekopsychology rådgivningsteori.
 • En urban intensiv betonar naturbaserade rådgivningsbehandlingstillämpningar i en urban miljö.
 • A Nature Intensive fokuserar på naturbaserade rådgivningsbehandlingstillämpningar i en naturlig miljö.
 • En speciell fråga intensiv.

Studenter kan ersätta relevant extern utbildning med förhandsgodkännande. I alla intensiv kommer specialbehandlingsfrågor, befolkning och inställning att väljas för fokus baserat på aktuell forskning och fälttrender. Studenter som redan har uppnått en magisterexamen inom ett område för psykisk hälsa kan ansöka om att gå med i programmet och arbeta mot ett certifikat i ekoterapi. Detta kräver genomförande av fem 3-kreditkurser och framgångsrikt deltagande i fyra intensivverkstäder. Se informationen om Gainful Employment

 

 • Professionell kompetens i rådgivningskunskap och praktik
 • Förmågan att integrera globala och lokala frågor med professionell rådgivningspraxis
 • En medvetenhet om behovet av att odla respekt för kulturella skillnader och likheter och förmågan att tillämpa denna kulturella känslighet på rådgivningsyrket
 • Identifiering och utveckling av en personlig teoretisk kunskapsbas som främjar en avsiktlig rådgivningspraxis
 • Färdigheterna att utvärdera, utveckla och tillämpa interventioner och tekniker baserade på kulturen, unikhet och behov hos varje klient
 • En medvetenhet och förståelse för hur man löser etiska och juridiska problem i rådgivningsyrket

 

 • Avslutad ansökan
 • nuvarande CV
 • Officiella transkript
 • Personligt uttalande
Ekoterapi fakultet
Dana Maureen Lung

Dana Maureen Lung

Biträdande fakulteten för rådgivning

mlung@prescott.edu