Publikationer kl Prescott College

Visa och dela våra erfarenheter

Alligator enbär

Alligator Juniper

Alligator Juniper har modern poesi, fiktion och kreativ facklitteratur. Vi uppmuntrar inlagor från författare på alla nivåer, nya, tidiga karriärer och etablerade.
För mer information, besök: www.alligatorjuniper.org
Transitions Magazine Prescott College

Transitions Magazine

Övergångar, en publikation för Prescott College community, publiceras två gånger per år av Office of Institutional Advancement för studenter, föräldrar, vänner, studenter, lärare och personal vid högskolan. Syftet är att hålla läsarna informerade om nyheter om Prescott College.